• Ελληνικά
  • English

Χειρουργική οδοντιατρική

Η χειρουργική του στόματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του φάσματος της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και περιλαμβάνει μικρής βαρύτητας επεμβάσεις οι οποίες γίνονται με τοπική αναισθησία σε επίπεδο ιατρείου, η αφαίρεση σωφρονιστήρων (φρονιμιτών), διάφορες αναπλαστικές τεχνικές σκληρών και μαλακών ιστών.

Χειρουργική Στόματος