• Ελληνικά
  • English

Κινητές οδοντοστοιχίες

Οι κινητές οδοντοστοιχίες είναι προσθετικές εργασίες σχεδιασμένες έτσι ώστε να αφαιρούνται και να επανατοποθετούνται στο στόμα από τον ίδιο τον ασθενή.

Σε ποιες περιπτώσεις τοποθετούνται ;

Όταν έχουν εξαχθεί όλα τα φυσικά δόντια (ολικές οδοντοστοιχίες)

Όταν έχει χαθεί μεγάλος αριθμός φυσικών δοντιών και τα εναπομείναντα δόντια δεν επαρκούν ή δεν είναι ικανά να στηρίξουν μία ακίνητη γέφυρα πορσελάνης (μερικές οδοντοστοιχίες)

Σε περίπτωση τοποθέτησης εμφυτευμάτων, οι κινητές οδοντοστοιχίες παίζουν το ρόλο προσωρινών αποκαταστάσεων για το διάστημα της αναμονής μέχρι την ενσωμάτωση των εμφυτευμάτων.

Πόσα είδη οδοντοστοιχιών υπάρχουν;

Ολικές οδοντοστοιχίες

Τοποθετούνται σε περιπτώσεις που έχουν εξαχθεί όλα τα φυσικά δόντια (οι λεγόμενες
μασέλες).

Μερικές οδοντοστοιχίες .

Αντικαθιστούν λίγα ή περισσότερα φυσικά δόντια και στηρίζονται στα υπόλοιπα με μεταλλικά άγκιστρα ή κρυφούς μηχανισμούς (συνδέσμους ακριβείας ή attachments).

Στις μερικές οδοντοστοιχίες έχουμε τη επιλογή να μην φαίνονται τα μεταλλικά άγκιστρα που για πολλούς είναι αντιαισθητικά στην όψη τους και να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτού σύνδεσμοι ακριβείας χωρίς πουθενά να φαίνεται εκτεθειμένο μέταλλο και χωρίς κανείς να γνωρίζει τι έχετε στο στόμα σας.

.

 

Κινητές οδοντοστοιχίες