• Ελληνικά
  • English

Ακίνητη προσθετική

Στεφάνη ( ή κορώνα ) ονομάζουμε μία θήκη που κατασκευάζεται στο εργαστήριο και συγκολλάται στο φυσικό δόντι, καλύπτοντάς το εντελώς.

Σε ποιές περιπτώσεις τοποθετούνται στεφάνες ;

Όταν ένα δόντι έχει χάσει μεγάλο μέρος από την μάζα του, λόγω τερηδόνας, κατάγματος ή άλλης αιτίας και δε μπορεί να αποκατασταθεί με πιο απλή μέθοδο ( σφράγισμα , επένθετο κ.λπ. )

Προληπτικά σε δόντια που κινδυνεύουν να σπάσουν ( κυρίως απονευρωμένα πίσω δόντια ).

Για λόγους αισθητικής : αν θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα, σχήμα, διάταξη στα πρόσθια δόντια και δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής πιο συντηρητικής τεχνικής ( όψεις, λεύκανση, bonding κ.λπ. )

Στις μέρες μας χρησιμοποιούνται δύο βασικά είδη στεφανών, οι μεταλλοκεραμικές και οι ολοκεραμικές.

Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα απ' όλα τα άλλα είδη στεφανών ( οι γνωστές θήκες πορσελάνης ). Αποτελούνται από έναν μεταλλικό σκελετό ο οποίος καλύπτεταί εξολοκλήρου με κεραμικό υλικό ( πορσελάνη ). Οι στεφάνες αυτού του τύπου έχουν καλή αισθητική, μεγάλη αντοχή και ευρύ φάσμα εφαρμογών (πρακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειάζεται
τοποθέτηση στεφάνης )

Ολοκεραμικές στεφάνες.

Οι ολοκεραμικές είναι νέου τύπου στεφάνες, απαλλαγμένες από μεταλλικό σκελετό. Οι ολοκεραμικές στεφάνες φέρουν έναν πορσελάνινο σκελετό ο οποίος καλύπτεται με ειδικού τύπου κεραμικό υλικό. Η απουσία μεταλλικού σκελετού χαρίζει ανυπέρβλητη αισθητική και φυσικότητα σε αυτές τις αποκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν πλέον να μιμηθούν την διαφάνεια και τον ιριδισμό του φυσικού δοντιού.

 

Ακίνητη προσθετική αποκατάσταση