• Ελληνικά
  • English

Ενδοδοντική θεραπεία

Όταν η τερηδόνα έχει φθάσει στον πολφό και έχει μολυνθεί , ή όταν το δόντι έχει νεκρωθεί , γίνεται ενδοδοντική θεραπεία [απονεύρωση] και μετά σφραγίζεται.Κατά την θεραπεία αφαιρείται ο πολφός ή τα υπολείμματά του μέχρι την άκρη της ρίζας , οι ριζικοί σωλήνες απολυμαίνονται και τέλος σφραγίζονται ερμητικά.